OmProjekt Helge

Helge är är ett modernt avancerat verktyg utvecklat för Svensk älgförvaltning. Helge är ett interaktivt verktyg som simulerar den komplexa dynamiken i en älgstam då den förvaltas via jakt. Med Helge kan skattningar göras av älgstammens storlek och utveckling Dessutom simuleras reproduktion och tjurandel.  


Att förvalta en älgstam mot uppställda mål är bra mycket svårare än vad många tycks tro. Det beror på komplicerade dynamiska effekter av jaktens inverkan på älgstammen. Helge är en mekanistisk och dynamisk datormodell som tar hand om de mest relevanta aspekterna av älgjakt för att du som användare ska kunna koncentrera dig på det relevanta - att sätta upp genomtänkta och realistiska mål samt utarbeta en strategi för att nå dessa. 


Helge inkluderar återkopplingar (feedbacks) på t.ex. reproduktion. Helge hanterar även omgivande ekosystem på ett översiktligt sätt. Genom att olika parametrar kan justeras av användaren är Helge ett verktyg med utrymme för en lokal anpassning. Helge visualiserar inverkan av olika strategier och kan därför användas både ett strategiskt och operativt beslutstöd. Dessutom kan det användas som ett utbildningsverktyg.


Filosofin bakom modellbyggandet utgår från tre viktiga ställningstaganden. Det första är att simulera orsak-verkan faktorer på ett mekanistiskt sätt så långt det är effektivt. Det andra ställningstagandet är ta hänsyn till viktiga orsakssamband även om vi inte är helt säkra på hur de ska parameteriseras. Det tredje är att samband och antaganden ska vara transparanta och möjliga att justera för användare. Det går därför att t.ex. anpassa reproduktion hos kor vid olika ålder så att det passar för just det område du är intresserad av. Helge är naturligtvis en vetenskaplig modell som stödjer sig på forskningsresultat.


Genom att ladda hem statistik över ett av Sveriges län eller älgförvaltningsområden kan man såväl bestämma historisk utveckling av älgstammen som att lägga upp en strategi för framtida förvaltning. 


Utvecklingen av Helge har pågått av och till från millenieskiftet ungefär.


/Christer Kalén, 2020
Datorsimulering

  • Ger nya dimensioner i tänkandet
  • Ger djupare förståelse för dynamik
  • Hjälper till att beskriva komplexitet
  • Identifierar kunskapsluckor
  • Skattar älgstemmens storlek