Floating Background Image
English

HELGE by Simthinc.


Image 1

Projekt Helge

Strategiskt och operativt beslutsstöd

Helge är troligen världens mest kompetenta, avancerade och kompletta beslutsstöd för älgförvaltningen. Helge ger inte bara en beräkning av älgstammens storlek. I samma applikation kan du även simulera jakten in i framtiden och analysera utfallet av olika förvaltningsalternativ. Jakten kan specificeras med flera faktorer som tilldelning, kalvandel, kön. Hemligheten bakom Helge är att en avancerad digital kopia av den verkliga älgstammen i området skapas. Den digitala kopian används sedan för att simulera effekten av olika förvaltningsåtgärder och inverkan av rovdjur. Helge är kort och gott:

- En avancerda datormodel som simulerar dynamiken i en älgstam som förvaltas via jakt. Helge använder självlärande teknik.

- Ett strategiskt beslutsstöd för att analysera effekten av olika förvaltningsstrategier.

- Ett operativt beslutsstöd som simulerar jakten med målsättningar på kön och ålder. Särskilda jaktrestriktioner kan införas och analyseras.

- Ett analytiskt verktyd för att utvärdera jakten och älgstammens storlek.


Web: Christer Kalen, Simthinc.