Hem

Projekt Helge


Strategiskt och operativt beslutsstöd i älgförvaltning

Detta är Helge:

- En avancerad datormodell som simulerar dynamiken i en älgstam som förvaltas via jakt. Helge är till viss del självlärande och använder sig av AI-teknik.

- Ett strategisk verktyg som ger dig svar på den långisktiga effekten av olika jaktstrategier.

- Ett operativt verktyg som simulerar jakten med avskjutningsmål fördelat på kön och kalv.  Du kan även införa regler för jaktens genomförande.

- Ett analytiskt verktyg för att utvärdera jaktens genomförande. Beräkna älgstammens storlek och analysera en mängd relevanta uppgifter om jaktens utfall.

En modell är inte verkligheten men den hjälper dig att bättre förstå verkligheten.

Förståelse ger bättre beslut.